Podczas aplikacji wymagany jest zadatek w wysokości 1250 zł. Kwota zadatku będzie odliczona od ceny projektu w momencie ostatecznej płatności. Ostatnia płatność jest wymagana na trzy miesiące przed wyjazdem, lub po otrzymaniu faktury, jeśli wyjeżdżasz w czasie krótszym niż 3 miesiące.  Najprostszym sposobem jest opłata przez Internet za pomocą PayPal lub karty kredytowej/debetowej. Jest również możliwość dokonania przelewu bankowego na nasze konto.

Informacje na temat sposobu aplikowania - linked: http://www.projects-abroad.pl/zloz-aplikacje

 
   
 
Imię* :
Drugie imię :
Nazwisko* :
Data urodzenia* :
Obywatelstwo* :
Inne* :
E-Mail* :
Kraj urodzenia* :
Numer paszportu :
Pełne Imię i Nazwisko zapisane w paszporcie :

Ulica/Numer domu/numer lokalu* :
Miejscowość* :
Kod pocztowy* :
Kraj* :
Telefon stacjonarny :
Telefon komórkowy :
(Wpisz łącznie z numerem kierunkowym. Dla Polski to +48)

Ulica/Numer domu/numer lokalu :
Miejscowość :
Kod pocztowy :
Kraj :

W momencie rozpoczęcia programu będziesz
(proszę wybrać) :
Nazwa ostatniej szkoły :

Nazwa obecnej/planowanej uczelni
(jeśli dotyczy) :
Nazwa obecnego/planowanego kierunku studiów
(jeśli dotyczy) :